Fjerning av bærevegger

Referanse prosjekt Hiltonveien

Bildene viser en stål I bjelke HEB 260 (260 mm x 260 mm). Bjelken er 6,5m lang og veier cirka 800 kg.

I forbindelse med oppusing ønsker mange å få mer lys og åpenhet i hjemmet. Løsningen kan ofte være å fjerne eller åpne opp vegger. Det er svært viktig å finne ut om den aktuelle veggen er en bærende vegg eller ikke. Dersom man ønsker å fjerne deler av en bærevegg,  må man sette inn en bærebjelke for å bære lasten over.

Fjerning og endring av bærevegger er søknadspliktig og må utføres av et firma med ansvarsrett. Harper Bygg har Sentral Godkjenning som ansvarlig-søker, prosjekterende, utførende og kontroller (tiltaksklasse 1). Vi har kontakter med registrert byggningsingeniører som dimensjonerer bjelkene.

Valid XHTML 1.0 Transitional