Ditt prosjekt

Hvordan komme i gang

  • For enkle og mindre jobber, send en detailjert beskrivelse av hva som skal gjøres
  • For større prosjekter, send med en eksisterende plantegning samt en skisse over den nye løsningen
  • Ved tilbygg eller nybygg, send med fasade- og plantegninger
  • Dersom det ønskes, kan vi være behjelpelig med byggesøknaden

Valid XHTML 1.0 Transitional